exacta profilowanie nowotworu
Najbardziej zaawansowane na świecie profilowanie nowotworu dla ustalenia indywidualnego leczenia przeciwnowotworowego. Stworzony przez ekspertów. Udowodnione klinicznie

Exacta to badanie obejmujące wiele analitów i wiele współrzędnych, które integruje analizę genomu w celu zbadania zmian w > 592 genach i zaburzeń w ekspresji > 20 000 genów w celu odkrycia możliwych do zastosowania mutacji i szlaków napędzających nowotwór u konkretnego pacjenta.

exacta profilowanie nowotworu
Najbardziej zaawansowane na świecie profilowanie nowotworu  dla ustalenia indywidualnego leczenia przeciwnowotworowego. Stworzony przez ekspertów.
Udowodnione klinicznie

Dlaczego spersonalizowane leczenie?

Rak to choroba genów. Nowotwór u każdego pacjenta jest wyjątkowy i indywidualny oraz ma odrębną konfigurację molekularną, niepodobną do żadnego innego. Dla przykładu, żaden rak piersi u dwóch pacjentek nie jest podobny na poziomie molekularnym. Jednak konwencjonalne leczenie „standardowe” opiera się na badaniach populacyjnych, które nie uwzględniają unikalnego krajobrazu genetycznego i złożonej dynamiki nowotworu. W rezultacie pacjenci są narażeni na ryzyko niepowodzenia terapii lub agresywnego nawrotu choroby. Dlatego też przed podjęciem decyzji o planie leczenia konieczne jest kompleksowe zbadanie najgłębszej struktury molekularnej guza u konkretnego pacjenta. Rozwiązanie analityczne „Exacta” oferuje najbardziej wszechstronną analizę nowotworu w zakresie wskazówek dotyczących leczenia.

Exacta to intensywne i dogłębne profilowanie wieloanalitowe nowotworów. Analizuje miliony  danych na poziomie molekularnym i funkcjonalnym, aby ujawnić zagrożenia i słabe punkty, które umożliwiają optymalną identyfikację celów do precyzyjnego wyboru leczenia. Exacta ocenia:
 • Warianty genów, takie jak mutacje punktowe (SNV, warianty pojedynczych nukleotydów), insercje i delecje, translokacje, rearanżacje i fuzje,
 • Różnicowo regulowane w górę lub w dół transkrypty genów,
 • Aktywowane lub tłumione znaczące szlaki molekularne,
 • Obfitość celów białkowych,
 • Profile chemowrażliwości/chemooporności komórek nowotworowych in vitro
Exacta działa agnostycznie na klasyczne wyznaczniki, takie jak narząd pierwotny, podtyp histologiczny, morfologia (stopień), agresywność i rozległość choroby.

Exacta to intensywne i dogłębne profilowanie wieloanalitowe nowotworów. Analizuje miliony  danych na poziomie molekularnym i funkcjonalnym, aby ujawnić zagrożenia i słabe punkty, które umożliwiają optymalną identyfikację celów do precyzyjnego wyboru leczenia.
Exacta ocenia:

 • • Warianty genów, takie jak mutacje punktowe (SNV, warianty pojedynczych nukleotydów), insercje i delecje, translokacje, rearanżacje i fuzje,
 • • Różnicowo regulowane w górę lub w dół transkrypty genów,
 • • Aktywowane lub tłumione znaczące szlaki molekularne,
 • • Obfitość celów białkowych,
 • • Profile chemowrażliwości/chemooporności komórek nowotworowych in vitro

Exacta działa agnostycznie na klasyczne wyznaczniki, takie jak narząd pierwotny, podtyp histologiczny, morfologia (stopień), agresywność i rozległość choroby.

Rewolucyjna technologia

Exacta podlega restrykcyjnej kontroli jakości, aby spełniała światowe standardy.

Rewolucyjna technologia

Exacta podlega restrykcyjnej kontroli jakości, aby spełniała światowe standardy.

Dla kogo

Pacjenci z zaawansowanymi lub trudnymi do leczenia nowotworami, zwłaszcza gdy nowotwór nie reaguje na leczenie.

Dlaczego

Kompleksowa, wielowymiarowa i dogłębna analiza raka przeprowadzona przez Exacta zapewnia szczegółowy wgląd w mechanizmy guza. Udowodniono klinicznie, że takie informacje pomagają w wyborze bezpiecznych i skutecznych schematów leczenia nowotworów, które nie reagują na standardowe leczenie.

Dla kogo

Pacjenci z zaawansowanymi lub trudnymi do leczenia nowotworami, zwłaszcza gdy nowotwór nie reaguje na leczenie.

Dlaczego

Kompleksowa, wielowymiarowa i dogłębna analiza raka przeprowadzona przez Exacta zapewnia szczegółowy wgląd w mechanizmy guza. Udowodniono klinicznie, że takie informacje pomagają w wyborze bezpiecznych i skutecznych schematów leczenia nowotworów, które nie reagują na standardowe leczenie.
Zalety
 • • Udowodniono klinicznie, że wpływa na wybór bezpiecznych i skutecznych terapii
 • • Obejmuje ocenę wszystkich biomarkerów molekularnych wskazanych w wytycznych National Comprehensive Cancer Network (NCCN).
 • • Ocenia dodatkowe klinicznie istotne biomarkery.
 • • Profilowanie chemiowrażliwości żywych komórek nowotworowych / związanych z nowotworem pomaga w dokładnym doborze leków chemioterapeutycznych.
 • • Wspomaga wybór leczenia zgodnie z wytycznymi oraz prezentuje terapie „offlabel”

Exacta jest dostępna dla wszystkich nowotworów narządów litych.

Exacta może zapewnić terapeutycznie istotny wgląd w nowotwór.
Pomaga to lekarzom w podejmowaniu bardziej skutecznych, ratujących życie decyzji dotyczących postępowania klinicznego.

Kompleksowa Exacta

Parametry i metody analizy:
Exacta (na bazie tkanki)
 • Analiza DNA nowotworu (511)
 • Rearanżacje genów (RNA)
 • Amplifikacja genu/CNV
 • Ścieżki KEGG: Encyklopedia genów i genomów z Kioto
 • Cell-free DNA (52 geny) Ekspresja genów (20 800 genów)
 • Zalecenia dotyczące terapii cytotoksycznej (chemowrażliwość in vitro na żywe komórki nowotworowe) w oparciu o C-TAC w przypadku bloku FFPE
 • Wytyczne farmakogenetyczne
 • Niestabilność mikrosatelity
 • Obciążenie mutacyjne nowotworu tkanki
 • PD-L1 IHC (Dako 22C3 i 28-8, Ventana SP142 w odpowiednim raku)
 • Inne markery IHC istotne dla terapii (ER, PR, AR, HER2)*
 • Krążące komórki nowotworowe (CTC)
 • Markery ICC istotne dla terapii (mTOR, VEGFR1, VEGFR2, EGFR, VEGFA)
 • Parametry i metody analizy:
  Exacta ® (na bazie krwi)
 • Cell-free DNA (411 genów)
 • Rearanżacje genów (RNA)
 • Amplifikacja genu/CNV
 • Ścieżki KEGG: Encyklopedia genów i genomów z Kioto
 • Ekspresja genów (20 800 genów) #
 • Markery ICC istotne dla terapii (mTOR, VEGFR1, VEGFR2, EGFR, VEGFA)
 • Wytyczne farmakogenetyczne
 • MMR
 • Obciążenie mutacyjne nowotworu krwi
 • Krążące komórki nowotworowe (CTC)
 • Wytyczne dotyczące terapii cytotoksycznej (chemowrażliwość in vitro na C-TAC)
 • CNV: Zmienność liczby kopii • C-TAC: krążące komórki związane z guzem • MMR: Naprawa niedopasowania • KEGG: Encyklopedia genów i genomów z Kioto • FFPE: Utrwalona w formalinie, zatopiona w parafinie # Egzosomalna

  Kompleksowa Exacta

  Parametry i metody analizy:
  Exacta (na bazie tkanki)
 • Analiza DNA nowotworu (511)
 • Rearanżacje genów (RNA)
 • Amplifikacja genu/CNV
 • Ścieżki KEGG: Encyklopedia genów i genomów z Kioto
 • Cell-free DNA (52 geny) Ekspresja genów (20 800 genów)
 • Zalecenia dotyczące terapii cytotoksycznej (chemowrażliwość in vitro na żywe komórki nowotworowe) w oparciu o C-TAC w przypadku bloku FFPE
 • Wytyczne farmakogenetyczne
 • Niestabilność mikrosatelity
 • Obciążenie mutacyjne nowotworu tkanki
 • PD-L1 IHC (Dako 22C3 i 28-8, Ventana SP142 w odpowiednim raku)
 • Inne markery IHC istotne dla terapii (ER, PR, AR, HER2)*
 • Krążące komórki nowotworowe (CTC)
 • Markery ICC istotne dla terapii (mTOR, VEGFR1, VEGFR2, EGFR, VEGFA)
 • Parametry i metody analizy:
  Exacta ® (na bazie krwi)
 • Cell-free DNA (411 genów)
 • Rearanżacje genów (RNA)
 • Amplifikacja genu/CNV
 • Ścieżki KEGG: Encyklopedia genów i genomów z Kioto
 • Ekspresja genów (20 800 genów) #
 • Markery ICC istotne dla terapii (mTOR, VEGFR1, VEGFR2, EGFR, VEGFA)
 • Wytyczne farmakogenetyczne
 • MMR
 • Obciążenie mutacyjne nowotworu krwi
 • Krążące komórki nowotworowe (CTC)
 • Wytyczne dotyczące terapii cytotoksycznej (chemowrażliwość in vitro na C-TAC)
 • CNV: Zmienność liczby kopii • C-TAC: krążące komórki związane z guzem • MMR: Naprawa niedopasowania • KEGG: Encyklopedia genów i genomów z Kioto • FFPE: Utrwalona w formalinie, zatopiona w parafinie # Egzosomalna

  Exacta jest dostępna dla wszystkich nowotworów narządów litych.

  Exacta może zapewnić terapeutycznie istotny wgląd w nowotwór.
  Pomaga to lekarzom w podejmowaniu bardziej skutecznych, ratujących życie decyzji dotyczących postępowania klinicznego.
  Technologia
  Ocena tkanki nowotworowej służy do postawienia diagnozy, a także do określenia statusu terapeutycznie istotnych biomarkerów (warianty genów, ekspresja białek), które decydują o wyborze celowanych leków przeciwnowotworowych. Jednak próbka tkanki z podstawowej biopsji wychwytuje informacje w momencie pobrania i nie przekazuje ewolucji cech molekularnych, które prowadzą do (lub następują po) oporności na leczenie i progresji choroby..

  Podczas gdy celowane leki przeciwnowotworowe są spersonalizowane i oparte na profilowaniu molekularnym guzów, dobór środków chemioterapeutycznych (które są podstawą schematów leczenia w przypadku kilku nowotworów) nie opiera się na takich wskazówkach molekularnych. Obecnie nie ma możliwości zidentyfikowania pacjentów, u których nowotwór prawdopodobnie zareaguje na środki chemioterapeutyczne (lub u których nie).

  Stąd niepowodzenie leczenia prowadzi do progresji choroby, jak również do nagromadzonej toksyczności z kolejnych nieskutecznych terapii.
  Pacjenci z zaawansowanymi lub trudnymi do leczenia nowotworami, zwłaszcza gdy nowotwór nie reaguje na leczenie, wymagają inteligentnie zaprojektowanych strategii doboru spersonalizowanych schematów, które oceniają i uwzględniają molekularną i funkcjonalną dynamikę guza.
  Idealna strategia skutecznie celuje w podatności guza, a także zapobiegawczo omija znane mechanizmy oporności.
  Wybór schematów skojarzonych z celowanymi i cytotoksycznymi środkami przeciwnowotworowymi może działać synergistycznie, aby zapobiegać mechanizmom obronnym z nowotworu i zmniejszać wskaźniki lekooporności.
  Taka strategia może prowadzić do bardziej skutecznych terapii, które zmniejszają ryzyko niepowodzenia leczenia, a także ryzyko toksyczności związanej z niepowodzeniem leczenia.

  Wydajność Kliniczna

  Kliniczna użyteczność Exacta w informowaniu o wyborze specyficznych dla pacjenta, bezpiecznych i skutecznych schematów leczenia  przeciwnowotworowego została wykazana w kilku badaniach klinicznych i opisach przypadków.

  Niezawodna technologia

  Exacta opiera się na ocenie podstawowych elementów i cech, które podtrzymują i napędzają złośliwość, tj. perturbacji molekularnych i ich dynamiki. Ponadto Exacta ocenia również funkcjonalną chemiooporność/chemowrażliwość, która jest konsekwencją ogólnej dynamiki molekularnej.Exacta – kompleksowa, wieloanalitowa i drobiazgowa ocena molekularnego i funkcjonalnego interaktomu nowotworu złośliwego ma na celu dostarczenie odpowiednich informacji i identyfikację aspektów, którymi należy się zająć podczas projektowania strategii leczenia dla konkretnego pacjenta. Jest to niezbędne do zaprojektowania bardziej skutecznych metod leczenia przy niższym ryzyku niepowodzeń i toksyczności.Czas zwrotu (TAT) Laboratorium jest w stanie wykonać badanie i analizę w ciągu 10 dni i wydać raport końcowy oraz rekomendację terapii w ciągu 12 dni od otrzymania próbki (próbek).
  ujawnia skuteczność cytotoksycznego leku chemioterapeutycznego
  rekomenduje wybór najlepszego leku
  podczas analizy Exacta™ próbki dostarczone przez pacjenta (np. świeża tkanka, bloki FFPE, krew) są analizowane w celu zidentyfikowania leków na które będzie wrażliwy nowotwór. Na podstawie ustalonego profilu skuteczności i bezpieczeństwa każdemu pacjentowi przypisywana jest lista preferencji tych leków (pojedynczych leków lub kombinacji). Jest to zalecenie terapeutyczne i stanowi integralną część każdego raportu Exacta™.
  Zalecenie terapii nie jest receptą. Jest to specyficzne dla pacjenta zalecenie leków i kombinacji leków o wyższym potencjale sukcesu. W oparciu o zalecenia dotyczące terapii oraz informacje z pełnego raportu Exacta, onkolog prowadzący musi ocenić stosowność wyboru terapii, a także stan zdrowia i kondycję pacjenta oraz podjąć ostateczną decyzję dotyczącą leczenia. Wybrane terapie zabieg należy stosować wyłącznie pod nadzorem prowadzącego onkologa.

  Zalecenie terapeutyczne będzie obejmowało tylko te leki, które zostały zatwierdzone przez FDA do stosowania w chorym lub innym typie raka, a także te leki, które są stosowane w leczeniu stanów nienowotworowych. Leki experymentalne nigdy nie będą zalecane.

  Chociaż nie jest możliwe przewidzenie odpowiedzi indywidualnego pacjenta, nasze badania kliniczne wykazały, że około 114 ze 126 pacjentów, którzy otrzymali leczenie oparte na Exacta™, uzyskało korzyści kliniczne (CBR = 90,5%).
  Exacta to bardzo niedawny przełom technologiczny. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji.

  Encyklopedyczna analiza guza w leczeniu zaawansowanych, ogólnie opornych nowotworów: wyniki badania RESILIENT

  Autor: Nagarkar R
  Datar Cancer Genetics
  Data publikacji: 24 września 2019 r.

  Lepsze wyniki leczenia dzięki zastosowaniu kombinacji leków specyficznych dla pacjenta w leczeniu ssaczych zaawansowanych raków przerzutowych aktywowanych rapamycyną

  Autor: Crook T
  Datar Cancer Genetics
  Data publikacji: 16 kwietnia 2021 r.

  Inhibitory angiogenezy w spersonalizowanych schematach kombinacji w leczeniu zaawansowanych raków opornych na leczenie.

  Autor: Crook T
  Datar Cancer Genetics
  Data publikacji: 20 września 2021 r.

  Użyteczność kliniczna krążących komórek związanych z guzem do przewidywania i monitorowania odpowiedzi na chemioterapię w guzach litych

  Autor: Crook T
  Datar Cancer Genetics
  Data publikacji: 10 listopada 2020 r.

  Zadbaj o swoje zdrowie

  Zrób badanie

  Zadbaj o swoje zdrowie

  Zrób badanie