trucheck predyspozycje do nowotworu onkodiag

nieinwazyjne badanie krwi do
wykrywania nowotworów u osób bezobjawowych

nieinwazyjne badanie krwi do
wykrywania nowotworów u osób bezobjawowych

badanie wykonywane z próbki krwi

wykrywanie nowotworu trucheck onkodiag
wykrywanie nowotworu trucheck onkodiag
Każdego roku w Europie wykrywa się około 4,4 miliona nowych nowotworów, a także około występuje 2 miliony zgonów związanych z nowotworami. Niestety, niektóre nowotwory są wykrywane w zaawansowanych stadiach, co wymaga bardziej intensywnego i kosztownego leczenia i wiąże się z większym ryzykiem skutków ubocznych.
wykrywanie nowotworu trucheck onkodiag

Wykrywanie nowotworów we wczesnych / lokalnych stadiach ma kluczowe znaczenie dla skutecznego leczenia, niższych kosztów leczenia, mniejszej toksyczności.

wykrywanie nowotworu trucheck onkodiag

Trucheck jest wynikiem lat międzynarodowej współpracy, innowacji i badań naukowych.
Został opracowany i przetestowany na grupie ponad 40.000 osób.

CZUŁOŚĆ

92.2%

SPECYFICZNOŚĆ

99.9%

wykrywanie nowotworu trucheck onkodiag
wykrywanie nowotworu trucheck onkodiag
wykrywa krążące komórki nowotworowe (CTCs) i skupiska tych CTCs które są uwalniane przez nowotwory złośliwe, ale nie z tkanki nienowotworowej (zdrowej/ łagodnych guzów / zapalnej) tkanki. CTC są wszechobecne we krwi pacjentów onkologicznych, ale nie występują we krwi osób zdrowych.
wykrywanie nowotworu trucheck onkodiag
Dostępne są dwa warianty TrucheckTM: Trucheck wykrywające CTCs oraz Trucheck intelli podające szczegóły na temat pochodzenia CTCs.
wykrywanie nowotworu trucheck onkodiag
Trucheck intelli potrafi rozróżnić ~70 typów guzów litych które stanowią ~81% przypadków wszystkich nowotworów i ~84% zgonów związanych z rakiem w Europie.
wykrywanie nowotworu trucheck onkodiag
Trucheck ma 92.1% czułości w wykrywaniu nowotworów we wszystkich stadiach i typach. TrucheckTM intelli ma 93.1% dokładności w określaniu tkanki lub narządu pochodzenia w przypadkach pozytywnych.
wykrywanie nowotworu trucheck onkodiag
Trucheck wykazuje swoistość 99,9% (w porównaniu z osobami zdrowymi). Wykrywa nowotwory niezależnie od stopnia zaawansowania choroby, dzięki czemu nawet nowotwory we wczesnym stadium są wiarygodnie obserwowane.
wykrywanie nowotworu

Badanie szczególne rekomendowane dla:

diagnostyka nowotworu trucheck

Osób bezobjawowych z
przypadkami
nowotworów w rodzinie

diagnostyka nowotworu trucheck

Osób, które chcą włączyć
ten test do corocznej
kontroli.

diagnostyka nowotworu trucheck

Osób bezobjawowch, które
mają wysokie ryzyko
zachorowania na nowotwór.

Osób bezobjawowych z
przypadkami
nowotworów w rodzinie

Osób które chcą włączyć
ten test do corocznej
kontroli.

Osób bezobjawowych, które
mają wysokie ryzyko
zachorowania na nowotwór

Zalety badania Trucheck:

wykrywanie nowotworu trucheck onkodiag
wykrywanie nowotworu trucheck onkodiag

W przeciwieństwie do badań przesiewowych w kierunku pojedynczego nowotworu, TrucheckTM
może zidentyfikować wiele typów raka za pomocą prostego testu z krwi a które mogą być
niewykrywalne przez obecne technologie. Wykrycie nowotworu na wcześniejszych etapach wiąże się z większymi wskaźnikami skutecznego leczenia i poprawą przeżycia.

wykrywanie nowotworu trucheck onkodiag

TrucheckTM intelli bada komórki nowotworowe (CTC) pod kątem molekularnego odcisku masy guza, z którego pochodzą, ujawnia z dużą dokładnością diagnostycznie istotne informacje o tkance/narządzie, z którego pochodzi guz. To ukierunkowuje dalsze badania i ogranicza liczbę prób i błędów diagnostycznych.

wykrywanie nowotworu trucheck onkodiag

TrucheckTM to zaawansowane, kompleksowe wykrywanie nowotworów, które oferuje niezrównane
połączenie czułości i swoistości we wczesnym wykrywaniu nowotworów u osób bezobjawowych.

Najważniejsze publikacje

trucheck wykrywanie raka onkodiag

Metoda

wykrywanie nowotworu trucheck onkodiag
wykrywanie nowotworu trucheck onkodiag

Konwencjonalne sposoby wzbogacania CTC opierały się na wychwytywaniu immunopowinowactwa (magnetyczne) lub rozdzielaniu na podstawie wielkości lub ładunku (urządzenia mikroprzepływowe).
Pierwsza z nich napotyka ograniczenia w przypadku CTC, które wyrażają małą ilość epitopu lub tych, które są sekwestrowane w klastrach z komórkami bez ekspresji epitopu. Oprócz niskiej czułości prowadzi to również do niskiej specyficzności poprzez wzbogacenie przypadkowych komórek niezłośliwych, które wyrażają wykrywany epitop. Ta ostatnia cechuje się niską szybkością wychwytywania CTC poza zakresem roboczym rozmiaru/ładunku urządzenia, a także może wzbogacać komórki niezłośliwe o odpowiednie parametry wykrywania.

wykrywanie nowotworu trucheck onkodiag
W przeciwieństwie do tego, TrucheckTM wykorzystuje medium aktywujące epigenetycznie (EAM), które negatywnie wzbogaca CTC poprzez unikanie apoptozy. Gdy izolowane PBMC są traktowane EAM, wszystkie niezłośliwe komórki są zabijane przez ich funkcjonalną maszynerię apoptozy, podczas gdy wszystkie złośliwe komórki pochodzące z raka (CTC) przeżywają.
wykrywanie nowotworu trucheck onkodiag
wykrywanie nowotworu trucheck onkodiag

Markery specyficzne dla tkanek i narządów pochodzenia:

wykrywanie nowotworu trucheck onkodiag
Konwencjonalne technologie oparte na CTC zakładają obecność CTC na podstawie wykrywania komórek EpCAM+, PanCK+ i CD45. Technologie te pomijają nowotwory nie nabłonkowe, w przypadku których markery te są ujemne. Oprócz uzyskania informacji złośliwy vs niezłośliwy poprzez pierwotne wzbogacenie ujemne. Badanie obejmuje również ocenę specyficznych tkankowych markerów narządowych, o których wiadomo, że ulegają ekspresji w komórkach rakowych, a w większości nie występują w komórkach zdrowych. TrucheckTM obejmuje markery obejmujące różne podtypy nowotworów, a także markery specyficzne dla innych typów nowotworów, takich jak glejaki, mięsaki i guzy neuroendokrynne.
Ilustracyjne zdjęcia immunochemiczne pacjenta onkologicznego
wykrywanie nowotworu trucheck onkodiag

TrucheckTM wykorzystuje multipleksowaną immunocytochemię fluorescencyjną (ICC) do oceny wielu
markerów w jednym przebiegu z unikalnymi przeciwciałami sprzężonymi z fluoroforem.

Czułość i specyficzność badania:

wykrywanie nowotworu trucheck onkodiag
wykrywanie nowotworu trucheck onkodiag

Walidacja kliniczna

Cancer vs Asymptomatic
Cancer vs Benign
Czułość
85.74% (85.18% – 86.29%)
85.74% (85.18% – 86.29%)
Specyficzność
99.90% (99.97% – 100%)
99.29% (98.34% – 99.77%)
Dokładność
99.97% (99.94% – 99.99%)
94.82% (94.46% – 95.15%)
PPV
99,90%
98.34% (96.11% – 99.30%)
NPV
99.97% (99.97% – 99.97%)
93.39% (93.15% – 93.63%)
wykrywanie nowotworu trucheck onkodiag

Wstępna walidacja kliniczna TrucheckTM została przeprowadzona w zaślepionym prospektywnym badaniu obejmującym 15.441 nowotworów, 700 łagodnych przypadków i 13.919 osób bezobjawowych w celu ustalenia charakterystyki klinicznej (tabela powyżej).

wykrywanie nowotworu trucheck onkodiag

TrucheckTM wykorzystuje multipleksowaną immunocytochemię fluorescencyjną (ICC) do oceny wielu
markerów w jednym przebiegu z unikalnymi przeciwciałami sprzężonymi z fluoroforem.

Though TrucheckTM nie jest przeznaczony jako zamiennik standardowego badania przesiewowego. Porównaliśmy skuteczność kliniczną TrucheckTM ze standardowymi metodami, aby wykazać jego przydatność jako podstawowy testu, który może pomóc w ustaleniu priorytetów pacjentów w standardowych badaniach przesiewowych lub ścieżkach wykrywania.
nowotwór piersi trucheck diagnostyka

Trucheck detekcja w raku piersi

Trucheck
Mamografia (1)
Czułość
88.2%
86.9%
Specyficzność
99.9%
88.9%
PPV
99.9%
69.6% (2)
NPV
99.9%
95.9% (3,1)
nowotwór prostaty trucheck diagnostyka

Trucheck detekcja w raku prostaty

Trucheck
PSA (4)
Czułość
85.6%
90.0%
Specyficzność
99.9%
19.7%
PPV
99.9%
33.9%
NPV
99.9%
81.0%
  1. Lehman CD et al. National Performance Benchmarks for Modern Screening Digital Mammography: Update from the Breast Cancer Surveillance
    Consortium. Radiology. 2017 Apr; 283(1): 49-58. doi: 10.1148/radiol.2016161174.
  2. PPV and NPV Calculated from data reported by Lehman et al (above).
  3. USPSTF reported data.
  4. McKiernan J et al. A Prospective Adaptive Utility Trial to Validate Performance of a Novel Urine Exosome Gene Expression Assay to Predict High grade Prostate Cancer in Patients with Prostate – specific Antigen 2-10 ng/ml at Initial Biopsy. Eur Urol. 2018 Dec; 74(6):731-738. doi: 10.1016/j. eururo.2018.08.019.
onkodiag badania onkologiczne

Zadbaj o swoje zdrowie

Zamów badanie

Trucheck