Trublood - nieinwazyjna biopsja z krwi

to zaawansowane nieinwazyjne badanie krwi, które dostarcza istotnych diagnostycznie informacji o nowotworach poprzez bezpieczne, proste i szybkie pobranie krwi

ocenia próbkę krwi w celu wykrycia „krążących komórek nowotworowych” (CTC), czyli komórek nowotworowych, które wydostają się z guza i dostają się do krwioobiegu

wzbogaca komórki CTC z próbki krwi i potwierdza ich tożsamość w procesie zwanym „Immunocytochemią” (ICC).
Dodatni wynik CTC wskazuje na obecność nowotworu, podczas gdy gdy CTC są niewykrywalne, pacjent może nie mieć nowotworu

Dla kogo

 • Pacjenci, którym zalecono wykonanie biopsji w celu wykluczenia podejrzenia nowotworu.
 • Pacjenci, u których niedawna biopsja była niejednoznaczna.
 • Pacjenci, u których biopsja nie jest możliwa.
 • Pacjenci z podejrzeniem nawrotu choroby nowotworowej.
 • Dlaczego

  Biopsje inwazyjne są kosztownymi procedurami obarczonymi ryzykiem. U wielu pacjentów poddawanych biopsji zdiagnozowano łagodne stany. Trublood, który wymaga jedynie prostego pobrania krwi, może zmniejszyć potrzebę biopsji u pacjentów z łagodnymi schorzeniami.

  Rewolucyjna technologia

  Trublood podlega restrykcyjnej kontroli jakości, aby spełniał światowe standardy.

  Zalety

  • • Nieinwazyjne, bezpieczne, wygodne i przyjazne dla pacjenta.
  • • Brak konieczności hospitalizacji/wizyty w zaawansowanej placówce opieki zdrowotnej.
  • • Brak ryzyka bólu, krwawienia lub infekcji.
  • • Odpowiedni przy wstępnej prezentacji, jak również przy podejrzeniu nawrotu.
  • • Nadaje się do guzów niewykrywalnych radiologicznie.

  Trublood ™ może dostarczyć dokładnych, wiarygodnych i istotnych diagnostycznie informacji, które mogą pomóc lekarzom w skuteczniejszym podejmowaniu ratujących życie decyzji diagnostycznych i klinicznych.

  Trublood to zaawansowane nieinwazyjne badanie krwi (które dostarcza istotnych diagnostycznie informacji o nowotworach poprzez bezpieczne, proste i szybkie pobranie krwi).
  Trublood ocenia próbkę krwi w celu wykrycia „krążących komórek nowotworowych” (CTC), czyli komórek nowotworowych, które wydostają się z guza i dostają się do krwioobiegu.
  Trublood wzbogaca te CTC z próbki krwi i potwierdza ich tożsamość w procesie zwanym „Immunocytochemią” (ICC). Dodatni wynik CTC wskazuje na obecność raka, podczas gdy gdy CTC są niewykrywalne, pacjent może nie mieć nowotworu.
  badanie trublood onkologia schemat

  Dla kogo

  – Pacjenci, którym zalecono wykonanie biopsji w celu wykluczenia podejrzenia nowotworu.

  – Pacjenci, u których niedawna biopsja była niejednoznaczna.

  – Pacjenci, u których biopsja nie jest możliwa.

  – Pacjenci z podejrzeniem nawrotu choroby nowotworowej.

  Dlaczego

  Biopsje inwazyjne są kosztownymi procedurami obarczonymi ryzykiem. U wielu pacjentów poddawanych biopsji zdiagnozowano łagodne stany. Trublood, który wymaga jedynie prostego pobrania krwi, może zmniejszyć potrzebę biopsji u pacjentów z łagodnymi schorzeniami.

  Wydajność kliniczna

  Trublood został opracowany i zatwierdzony na podstawie analizy ponad 40 000 próbek w dużych badaniach kohortowych. Trublood ma >99% dokładność wykrywania i lokalizacji nowotworów.

  Technologia
  Trublood wykrywa komórki CTC, o których wiadomo, że są obecne (i są wykrywane wszechobecnie) w większości typów nowotworów zwanych guzami litymi. Kilka wcześniejszych badań klinicznych, w tym uznane własne badania DCG, wykazało, że CTC są wykrywalne nawet w bardzo wczesnym stadium 0 (rak in situ), jak również w stadium I i stadium II. CTC są wykrywane we wszystkich podtypach, u mężczyzn i kobiet oraz u leczonych pacjentów, jak również u tych, którzy nie otrzymali żadnego leczenia przeciwnowotworowego („nieleczeni wcześniej”). Komórki CTC nie występują u osób zdrowych. CTC są niewykrywalne we krwi pacjentów z nienowotworowymi (łagodnymi) guzami. Dzięki tym właściwościom CTC mają wysoką dokładność wykrywania nowotworu.

  Trublood jest obecnie dostępny dla następujących typów nowotworów:

  FAQs:

  Trublood wykrywa CTC z dużą dokładnością, jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u pacjentów z objawami klinicznymi lub radiologicznymi z podejrzeniem nowotworu. Dysponujemy innymi testami, które ułatwiają wykrycie nowotworu u osób bezobjawowych.
  Trublood może w niektórych przypadkach ułatwić skuteczniejsze diagnozowanie nowotworów, nie zastępują on standardowych procedur diagnostycznych. Wyniki Trublood muszą być interpretowane i wykorzystywane przez wykwalifikowanego i licencjonowanego lekarza w połączeniu z innymi odpowiednimi dowodami klinicznymi i ocenami w celu ustalenia ostatecznej diagnozy.

  Po wyniku „pozytywnym” powinna nastąpić natychmiastowa konsultacja z lekarzem w celu uzyskania odpowiednich wskazówek i dodatkowego opracowania standardu opieki, zgodnie z zaleceniami.

  W przypadku osób, które uzyskały wynik „negatywny”, o odpowiednich dalszych krokach decyduje lekarz prowadzący.

  Poniższe kluczowe badania przeprowadzone przez Datar Cancer Genetics ustanawiają zasadę wykrywania raka w oparciu o CTC i dostarczają dowodów na jego potencjalne zastosowania kliniczne.

  Profilowanie krążących komórek glejowych w celu dokładnej diagnostyki nowotworów glejowych na podstawie krwi

  Autor: O’Neill K.

  Datar Cancer Genetics

  Data publikacji: 26 grudnia 2023r.

  Dokładne wykrywanie raka prostaty w oparciu o wzbogacenie i charakterystykę krążących komórek nowotworowych specyficznych dla raka prostaty

  Autor: Limaye S.Datar Cancer GeneticsData publikacji: 30 stycznia 2023r.

  Dokładna identyfikacja nowotworów glejowych z krwi obwodowej

  Autor: Giulio AnichiniImperial College London,Londyn, Anglia, Wielka BrytaniaData publikacji: 14 listopada 2022 r.

  Dokładne badania przesiewowe pod kątem wczesnego stadium raka piersi poprzez wykrywanie i profilowanie krążących komórek nowotworowych

  Autor: Crook T
  Datar Cancer Genetics
  Data publikacji: 9 lipca 2022 r.

  Krążące skupiska komórek guza typu Hallmark oznaczają 230-krotnie wyższe jednoroczne ryzyko zachorowania na nowotwór.

  Autor: Ranade A
  Datar Cancer Genetics
  Data publikacji: 6 stycznia 2021 r.

  Ocena krążących skupisk komórek nowotworowych pod kątem nieinwazyjnej diagnostyki nowotworowej.

  Autor: Gaya A Datar Cancer Genetics Data publikacji: 30 września 2020 r.

  Krążące zespoły komórek związanych z nowotworem: nowa, ogólnoustrojowa cecha charakterystyczna raka.

  Autor: Akolkar DDatar Cancer GeneticsData publikacji: 30 listopada 2019 r.

  Wszechobecność CTC i wysoki wskaźnik wykrywania CTC („czułość”) Trublood oznacza niskie ryzyko fałszywych wyników negatywnych i pominiętych nowotworów. Wysoka „specyficzność” związku między CTC a nowotworami oznacza znikome ryzyko wyników fałszywie dodatnich u pacjentów bez nowotworu