Trublood - nieinwazyjna biopsja z krwi

Publikacje

Profilowanie krążących komórek glejowych w celu dokładnej diagnostyki nowotworów glejowych na podstawie krwi

Autor: O’Neill K.
Datar Cancer Genetics
Data publikacji: 26 grudnia 2023r.

Dokładne wykrywanie raka prostaty w oparciu o wzbogacenie i charakterystykę krążących komórek nowotworowych specyficznych dla raka prostaty.

Autor: Limaye S.
Datar Cancer Genetics
Data publikacji: 30 stycznia 2023r.

Dokładna identyfikacja nowotworów glejowych z krwi obwodowej

Autor: Giulio Anichini
Imperial College London,
Londyn, Anglia, Wielka Brytania
Data publikacji: 14 listopada 2022 r.

Dokładne badania przesiewowe pod kątem wczesnego stadium raka piersi poprzez wykrywanie i profilowanie krążących komórek nowotworowych

Autor: Crook T
Datar Cancer Genetics
Data publikacji: 9 lipca 2022 r.

Krążące skupiska komórek guza typu Hallmark oznaczają 230-krotnie wyższe jednoroczne ryzyko zachorowania na nowotwór.

Autor: Ranade A
Datar Cancer Genetics
Data publikacji: 6 stycznia 2021 r.

Ocena krążących skupisk komórek nowotworowych pod kątem nieinwazyjnej diagnostyki nowotworowej.

Autor: Gaya A
Datar Cancer Genetics
Data publikacji: 30 września 2020 r.

Krążące zespoły komórek związanych z nowotworem: nowa, ogólnoustrojowa cecha charakterystyczna raka.

Autor: Akolkar D
Datar Cancer Genetics
Data publikacji: 30 listopada 2019 r.
Trublood - nieinwazyjna biopsja z krwi

to zaawansowane nieinwazyjne badanie krwi, które dostarcza istotnych diagnostycznie informacji o nowotworach poprzez bezpieczne, proste i szybkie pobranie krwi

ocenia próbkę krwi w celu wykrycia „krążących komórek nowotworowych” (CTC), czyli komórek nowotworowych, które wydostają się z guza i dostają się do krwioobiegu

wzbogaca komórki CTC z próbki krwi i potwierdza ich tożsamość w procesie zwanym „Immunocytochemią” (ICC).
Dodatni wynik CTC wskazuje na obecność nowotworu, podczas gdy gdy CTC są niewykrywalne, pacjent może nie mieć nowotworu

Dla kogo

– Pacjenci, którym zalecono wykonanie biopsji w celu wykluczenia podejrzenia nowotworu.
– Pacjenci, u których niedawna biopsja była niejednoznaczna.
– Pacjenci, u których biopsja nie jest możliwa.
– Pacjenci z podejrzeniem nawrotu choroby nowotworowej.

Dlaczego

Biopsje inwazyjne są kosztownymi procedurami obarczonymi ryzykiem. U wielu pacjentów poddawanych biopsji zdiagnozowano łagodne stany. Trublood, który wymaga jedynie prostego pobrania krwi, może zmniejszyć potrzebę biopsji u pacjentów z łagodnymi schorzeniami.

Wydajność kliniczna

Trublood został opracowany i zatwierdzony na podstawie analizy ponad 40 000 próbek w dużych badaniach kohortowych. Trublood ma >99% dokładność wykrywania i lokalizacji nowotworów.

Technologia
Trublood wykrywa komórki CTC, o których wiadomo, że są obecne (i są wykrywane wszechobecnie) w większości typów nowotworów zwanych guzami litymi. Kilka wcześniejszych badań klinicznych, w tym uznane własne badania DCG, wykazało, że CTC są wykrywalne nawet w bardzo wczesnym stadium 0 (rak in situ), jak również w stadium I i stadium II. CTC są wykrywane we wszystkich podtypach, u mężczyzn i kobiet oraz u leczonych pacjentów, jak również u tych, którzy nie otrzymali żadnego leczenia przeciwnowotworowego („nieleczeni wcześniej”). Komórki CTC nie występują u osób zdrowych. CTC są niewykrywalne we krwi pacjentów z nienowotworowymi (łagodnymi) guzami. Dzięki tym właściwościom CTC mają wysoką dokładność wykrywania nowotworu.

Trublood jest obecnie dostępny dla następujących typów nowotworów:

FAQs:

Trublood wykrywa CTC z dużą dokładnością, jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u pacjentów z objawami klinicznymi lub radiologicznymi z podejrzeniem nowotworu. Dysponujemy innymi testami, które ułatwiają wykrycie nowotworu u osób bezobjawowych.
Trublood może w niektórych przypadkach ułatwić skuteczniejsze diagnozowanie nowotworów, nie zastępują on standardowych procedur diagnostycznych. Wyniki Trublood muszą być interpretowane i wykorzystywane przez wykwalifikowanego i licencjonowanego lekarza w połączeniu z innymi odpowiednimi dowodami klinicznymi i ocenami w celu ustalenia ostatecznej diagnozy.

Po wyniku „pozytywnym” powinna nastąpić natychmiastowa konsultacja z lekarzem w celu uzyskania odpowiednich wskazówek i dodatkowego opracowania standardu opieki, zgodnie z zaleceniami.

W przypadku osób, które uzyskały wynik „negatywny”, o odpowiednich dalszych krokach decyduje lekarz prowadzący.

Krążące zespoły komórek związanych z nowotworem: niewątpliwy nowy ogólnoustrojowy znak rozpoznawczy nowotworu

Autor: Akolkar D
Datar Cancer Genetics
Data publikacji: 30 listopada 2019r.

Krążące skupiska komórek guza typu Hallmark oznaczają 230-krotnie wyższe jednoroczne ryzyko zachorowania na nowotwór.

Autor: Ranade A
Datar Cancer Genetics
Data publikacji: 6 stycznia 2021 r.

Ocena krążących skupisk komórek nowotworowych pod kątem nieinwazyjnej diagnostyki nowotworowej.

Autor: Gaya A
Datar Cancer Genetics
Data publikacji: 30 września 2020 r.

Badania przesiewowe w kierunku nowotworu piersi we wczesnym stadium poprzez wykrywanie i profilowanie krążących komórek nowotworowych

Autor: Crook T
Datar Cancer Genetics
Data publikacji: 9 lipca 2022 r.

Wykrywanie krążących komórek glejowych umożliwia nieinwazyjne diagnozowanie nowotworów glejowych

Autor: O’Neill K
Datar Cancer Genetics
Data publikacji: 10 lipca 2022 r.

Wykrywanie raka prostaty na podstawie profilowania krążących komórek nowotworowych

Autor: Limaye S
Datar Cancer Genetics
Data publikacji: 16 maja 2022 r.

Dokładna identyfikacja nowotworów glejowych z krwi obwodowej

Autor: Giulio Anichini
Imperial College London, Londyn, Anglia, Wielka Brytania
Data publikacji: 9 lipca 2022 r.

Wszechobecność CTC i wysoki wskaźnik wykrywania CTC („czułość”) Trublood oznacza niskie ryzyko fałszywych wyników negatywnych i pominiętych nowotworów. Wysoka „specyficzność” związku między CTC a nowotworami oznacza znikome ryzyko wyników fałszywie dodatnich u pacjentów bez nowotworu