Wczesne wykrywanie nawrotów lub postępu nowotworu

Dlaczego monitorowanie nowotworów jest ważne?

W przypadku pacjentów leczonych na nowotwór istnieje kilka narzędzi monitorujących, których lekarze używają w celu wykrycia pozostałości nowotworowych w organizmie. Wiedza o występowaniu śladów nowotworu może pomóc lekarzowi lub onkologowi w ocenie: 

Dental Department
Depositphotos_14901431_original.jpg
Neurology Department
Depositphotos_108632504_original.jpg
Gynaecology Department
Depositphotos_149455944_original.jpg
Traumotology Department
Births Department
Depositphotos_14105166_original.jpg
Cardiology Department

Emergency Cases

800 123 45 67

Your treatment plan is designed for steady progress, with every phase promptly implemented.

Najczęściej stosowanymi narzędziami do wykrywania obecności nowotworów są:

tomografia komputerowa (CT)
rezonans magnetyczny (MRI)
pozytonowa tomografia emisyjna (PET)
mammografia i RTG

Narzędzia obrazowania są ograniczone w ich zdolności do wykrywania bardzo małych śladów nowotworu we krwi, określanych mianem choroby resztkowej molekularnej (MRD). Pozostawione bez leczenia, resztki komórek nowotworowych mogą się mnożyć i być przyczyną nawrotów.1

 
Choroba resztkowa molekularna (MRD) to obecność małych śladów nowotworu we krwi, takich jak krążące DNA nowotworu (ctDNA) lub mikroskopijne kawałki DNA nowotworu.

SIGNATERA JEST BADANIEM DO MONITOROWANIA NOWOTWORÓW, SPERSONALIZOWANY DLA KAŻDEGO PACJENTA

Signatera to specjalnie przygotowany test, generowany w oparciu o unikalny zestaw mutacji nowotworowych każdego pacjenta.
Wcześniejsza wiedza na temat prawdopodobieństwa ponownego zachorowania na nowotwór lub jego rozwoju po zakończeniu leczenia może pomóc w przeprowadzeniu bardziej świadomej rozmowy z lekarzem na temat dalszego leczenia lub monitorowania choroby.

JAK PRZEPROWADZANY JEST TEST SIGNATERA?

0
signatera onkologia

Analiza w celu określenia unikalnego zestawu mutacji nowotworowych.

Sekwencja DNA z tkanki nowotworowej i zdrowe komórki krwi są porównywane w celu określenia unikalnego zestawu mutacji specyficznych dla tkanki nowotworowej. Proces ten odbywa się tylko raz.
0
signatera nowotwór

Przygotowane i spersonalizowane specjalnie dla pacjenta

Następnym etapem procesu Signatera jest wybranie 16 mutacji DNA nowotworów, które wystąpiły na wczesnym etapie rozwoju nowotworu. Mutacje te określane są mianem “mutacji klonalnych” i byłyby także obecne we wszystkich przyszłych komórkach nowotworowych. Proces selekcji mutacji klonalnych odbywa się tylko raz.

0
onkologia signatera badanie

Test Signatera wykrywa obecność lub brak DNA nowotworu

Po przygotowaniu spersonalizowanego testu Signatera można go wykorzystać do wykrycia ewentualnej obecności DNA nowotworu w jakichkolwiek przyszłych próbkach krwi.

Jak długo trzeba oczekiwać na wyniki testu Signatera?

nowotwór signatera badanie

Co oznaczają wyniki testu Signatera?

Wynik testu na obecność DNA nowotworu we krwi będzie dodatni lub ujemny. Lekarz otrzyma raport z badania, a następnie będzie mógł omówić wyniki i odpowiedzieć na pytania.

Wczesny etap

Pozytywny wynik oznacza,że istnieje większe ryzyko nawrotu nowotworu. Konieczna jest konsultacja z lekarzem lub onkologiem, aby omówić dodatkowe możliwości monitorowania lub leczenia nowotworów.

Przerzuty

Przed rozpoczęciem leczenia wynik będzie prawdopodobnie pozytywny. Lekarz może monitorować zmiany poziomu
ctDNA w celu weryfikacji odpowiedzi nowotworu na leczenie.

Wczesny etap
Negatywny wynik oznacza większe prawdopodobieństwo, że nowotwór nie wystąpi ponownie.
Przerzuty
Negatywny wynik po leczeniu może oznaczać, że terapia była w stanie zmniejszyć ilość komórek nowotworowych do poziomu niewykrywalnego dla testu Signatera.

Jak dokładny jest test monitorowania molekularnego Signatera?

Test Signatera był poddawany badaniom klinicznym nad wieloma typami nowotworów litych:

nowotwór jelita grubego onkodiag

nowotwór jelita grubego

nowotwór piersi onkodiag

nowotwór piersi

nowotwór pęcherza moczowego onkodiag onkologia

nowotwór pęcherza moczowego

nowotwór płuc onkodiag onkologia

nowotwór płuc

Test Signatera może wykryć bardzo małe ilości DNA nowotworu, zanim nawrót nowotworu zostanie dowiedziony za pomocą tradycyjnych narzędzi obrazowania, takich jak tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny. Test Signatera jest bardzo czuły i specyficzny, co oznacza, że jeśli wynik testu jest pozytywny, istnieje duże prawdopodobieństwo, że bez dalszego leczenia nowotwór może nawrócić.

Zdolność do prawidłowej weryfikacji obecności choroby resztkowej molekularnej (MRD) jest tym, co sprawia, że badanie Signatera jest unikalne.

Wyniki badań klinicznych Signatera

Kiedy należy rozważyć zastosowanie testu Signatera?

onkodiag badania onkologiczne

Zadbaj o swoje zdrowie

Zamów badanie