Wczesne wykrywanie nawrotów lub postępu nowotworu

Jedyny niestandardowy test ctDNA, który zapewnia wczesną wiedzę z > 99,5% swoistością testu klinicznego

Spersonalizowany:

indywidualnie zaprojektowany i wyprodukowany dla każdego pacjenta

Informacja o nowotworze:

Dostarcza ważnych informacji, aby wcześniej włączyć kolejny najlepszy sposób leczenia

Adiuwant:

określa, czy u pacjenta może wystąpić choroba resztkowa lub nawrót

Przerzuty:

określa postęp lub odpowiedź podczas leczenia

Wdrożenie strategii nadzoru w celu monitorowania MRD i odpowiedzi na leczenie w całym procesie leczenia onkologicznego

signatera onkodiag badanie onkologia

Zaawansowane przewidywanie

W badaniach klinicznych pozytywność Signatery była wysoce predykcyjna dla nawrotu czterech typów nowotworów.

Pozytywne wyniki przewidują ewentualny nawrót kliniczny i złe wyniki kliniczne

Pozytywny wynik ctDNA Signatera definiuje się jako dodatni w dowolnym punkcie czasowym na lub przed nawrotem klinicznym

signatera rak piersi onkodiag onkologia
signatera rak pęcherza onkodiag onkologia

U pacjentów z lokoregionalnymi guzami litymi, którzy otrzymali ostateczne leczenie, status ctDNA Signatera jest silnym wskaźnikiem prognostycznym wskazującym, czy otrzymane leczenie było odpowiednie.

Wczesna wiedza. Bardziej świadome działanie.

Signatera pozwala lekarzom przewidzieć nawrót choroby z klinicznie znaczącymi czasami realizacji dla wielu rodzajów nowotworów

signatera badanie onkodiag onkologia

Signatera pomaga ustalić, czy pacjenci odnoszą korzyści z operacji lub terapii uzupełniającej

Monitorowanie stanu MRD w trakcie diagnostyki i w czasie trwania leczenia nowotworów

Zaleca się powtórzenie testu Signatera, w celu monitorowania ctDNA lub zwiększenia pewności co do wyników negatywnych.

Większa przejrzystość. Większa pewność siebie.

Potencjalne zastosowanie w przypadku raka w różnych scenariuszach klinicznych, w których dalsze kroki są niejasne

signatera rak onkodiag onkologia
 

Włączenie monitorowania ctDNA z Signaterą do rutynowej obserwacji w celu wcześniejszego wykrycia nawrotu lub w celu wsparcia rozważenia alternatywnej terapii.

Schematy monitorowania onkologicznego

Monitorowanie pooperacyjne pod kątem resztkowej choroby molekularnej MRD:

Kiedy należy rozważyć zastosowanie testu Signatera?

Schematy monitorowania onkologicznego

Monitorowanie pooperacyjne pod kątem resztkowej choroby molekularnej MRD:

signatera rak onkodiag onkologia monitorowanie leczenia

Adjuwant – monitorowanie odpowiedzi na leczenie:

signatera nowotwór onkodiag onkologia monitorowanie leczeni

Neoadjuwant – monitorowanie odpowiedzi na leczenie:

nowotwór signatera badanie onkodiag onkologia monitorowanie leczenia

Monitorowanie nawrotów po terapii neoadjuwantowej, operacji lub terapii adjuwantowej: