CentoCancer

NGS Panel
nowotwory dziedziczne

Testy genetyczne w kierunku dziedzicznych nowotworów mogą zapewnić zmieniające życie wyniki u dotkniętych pacjentów i ich krewnych, wraz z potencjalnymi krokami do podjęcia działań w przypadku nowotworów związanych z genetyką. Dzięki wielu różnym zastosowaniom testów genetycznych do wykrywania i opieki nad rakiem, możemy pomóc Ci w wyborze odpowiednich opcji, aby poprawić leczenie pacjentów cierpiących na dziedziczne nowotwory. Po zidentyfikowaniu wariantów genetycznych związanych z chorobami onkologicznymi w ponad 200 różnych genach, możemy zapewnić kompleksowy zakres wspomagający diagnozowanie raka, rokowanie, wybór leczenia i monitorowanie.

Panele NGS CENTOCancer dla nowotworów dziedzicznych obejmują wszystkie istotne geny kliniczne, a także geny niezbędne do diagnostyki różnicowej zespołów o nakładającym się fenotypie – umożliwiając w ten sposób diagnozę choroby, która w przeciwnym razie zostałaby pominięta. Takie podejście maksymalizuje użyteczność kliniczną, zmniejsza ryzyko wyboru panelu, zwiększa opłacalność i ostatecznie upraszcza proces diagnostyczny

CentoCancer complex

Kompleksowy CentoCancer to najobszerniejszy panel dotyczący raka, obejmujący dużą liczbę genów związanych z nowotworem . Każdy gen w tym panelu został starannie wybrany w oparciu o potencjalne ryzyko rozwoju jednego lub więcej z następujących nowotworów: między innymi piersi, jajnika, jelita grubego, żołądka, tarczycy, endometrium, trzustki, czerniaka, nerek i prostaty

Liczba genów : 110

Geny:

ABRAXAS1, ACVRL1, AKT1, APC, ATM, AXIN2, BAP1, BARD1, BLM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, BUB1B, CASR, CDC73, CDH1, CDK4, CDKN1B, CDKN1C, CDKN2A, CEBPA, CHEK2, CTNNA1, DDX41, DICER1, DIS3L2, EGFR, EPCAM, ETV6, EXT1, EXT2, FANCC, FH, FLCN, GALNT12, GATA2, GPC3, GREM1, HNF1A, HNF1B, HOXB13, HRAS, KIF1B, KIT, MAX, MC1R, MEN1, MET, MITF, MLH1, MLH3, MRE11, MSH2, MSH3, MSH6, MUTYH, NBN, NF1, NF2, NTHL1, PALB2, PDGFRA, PHOX2B, PIK3CA, PMS1, PMS2, POLD1, POLE, POT1, PRKAR1A, PRSS1, PTCH1, PTCH2, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, RB1, RECQL, REST, RET, RNF43, RPS20, RUNX1, SAMD9L, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SMAD4, SMARCA2, SMARCA4, SMARCB1, SMARCE1, STK11, SUFU, TERT, TGFBR2, TMEM127, TP53, TRIP13, TSC1, TSC2, VHL, WRN, WT1, XRCC2, XRCC3

Przykładowe choroby objęte badaniem:

Pokrycie wszystkich istotnych genów chorobotwórczych oraz niekodujących i kodujących wariantów patogennych

Obsługiwane przez Biodatabank CENTOGENE, największe na świecie rzeczywiste repozytorium danych dotyczących kompleksu chorób rzadkich i neurodegeneracyjnych

Najbardziej aktualna zawartość genów panelu z najnowszymi odkryciami medycznymi i wewnętrznymi

Wysokiej jakości analiza do precyzyjnej interpretacji klinicznej przy użyciu zaawansowanych narzędzi bioinformatycznych i sztucznej inteligencji

Kluczowe funkcje i wydajność

• ≥ 99,5% regionów docelowych objętych przy ≥ 20x
• Dla każdego genu, wszystkie SNV opisane w HGMD i CENTOGENE Biodatabank dla chorób rzadkich i neurodegeneracyjnych. Obejmuje to odpowiednie głębokie warianty introniczne i regulacyjne
≥ 99,9% gwarantowane dla wszystkich zgłoszonych wariantów. Warianty o niskiej jakości i/lub niejasnej zygotyczności potwierdza się metodami ortogonalnymi (Sanger, MLPA, qPCR).
Zmienność liczby kopii (CNV) w oparciu o NGS wykrywa się z czułością powyżej 90,0% dla wszystkich delecji homozygotycznych i delecji/duplikacji heterozygotycznych obejmujących co najmniej trzy kolejne eksony. Heterozygotycznych CNV obejmujących mniej niż trzy eksony nie można wiarygodnie wykryć, dlatego są one wyłączone z rutynowej analizy i będą kontrolowane i zgłaszane wyłącznie w przypadku wskazań medycznych lub technicznych.
Patogenne i prawdopodobnie patogenne warianty są zgłaszane zgodnie z wytycznymi klasyfikacji American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG). Warianty niepewne znaczenie (VUS) nie są zgłaszane.

15 dni roboczych

Masz pytania?