wsparcie w każdym punkcie decyzyjnym

Monitorowanie leczenia

Nieinwazyjne monitorowanie nowotworu w czasie i po leczeniu

Predyspozycje do nowotworu

Genetyczne predyspozycje do zachorowania na nowotwory.

Diagnostyka nowotworu

Nieinwazyjna diagnostyka nowotworu (płynna biopsja).

Leczenie nowotworu

Indywidualne dopasowanie leczenia onkologicznego (medycyna personalizowana)

Monitorowanie leczenia

Nieinwazyjne monitorowanie nowotworu w czasie i po leczeniu

Predyspozycje do nowotworu

Genetyczne predyspozycje do zachorowania na nowotwory.

wsparcie w każdym punkcie decyzyjnym

Monitorowanie leczenia

Diagnostyka nowotworu

Leczenie

Monitorowanie leczenia

Vademecum nowotworów